کامپیوتر وسیله مناسبی برای ایجاد کردن، کار کردن با، و ذخیره اطلاعات است. به طور معمول، اطلاعات در فایل‌ها و فایل‌ها بر روی دیسک سخت ذخیره میشوند
برای پاک کردن اطلاعات از روی دیسک سخت، چند راه وجود دارند که میزان سهولت‌ و امنیت هریک از این راه‌ها نیزباهم متفاوت است.

راحت ترین، و در عین حال پر ریسک ترین، راه از بین بردن اطلاعات با استفاده ازDelete است.

با این روش اطلاعات در واقع از بین نمی روند. تنها از جایگاه فعلی‌‌شان بر روی دیسک سخت، به سطل زباله منتقل می‌شوند. این روش تنها برای پاک کردن اطلاعات غیر محرمانه مناسب است. زمانی‌ که اطلاعات بدین گونه پاک می‌شوند، چون به طور دائم از بین نرفته اند، میتوان آنهارا دوباره بازیابی کرد و به جایگاه اولیه‌شان بازگرداند.

با این توضیح، کاملا بدیهی‌ است که استفاده از گزینه Delete راه مناسبی برای از بین بردن اطلاعات محرمانه نمی‌باشد.
اگر یک فرد غیر مجاز به کامپیوتری دسترسی یابد، بدون هیچ مشکلی‌ خواهد توانست اطلاعات پاک شده با استفاده از گزینه Restore را بازیابی کند. اگر اطلاعات محرمانه به این شیوه پاک شده باشند، فرد غیر مجاز با دو کلیک خواهد توانست به آنها دسترسی پیدا کند.

روش ساده دیگر که تنها کمی‌ امن تر از روش قبلی‌ به شمار میرود، پاک کردن دائمی اطلاعات با استفاده از گزینه Delete است. برای به کار گیری این روش، هنگام پاک کردن اطلاعات، دکمه‌های Shift و Delete را باید باهم فشار داد. پس از این کار، یک پیام بر روی صفحه ظاهر میشود که اخطار میدهد این فایلهای پاک شده به طور دائم از روی دیسک سخت پاک خواهد شد و بعدا قابل بازیابی نخواهند بود.

این روش همانند پاک کردن اطلاعات با استفاده از گزینه Delete و سپس خالی‌ کردن سطل زباله می‌باشد.

با به کار گیری این روش دوم، سیستم عامل به طور کامل وجود فایل پاک شده و جایگاه آن را فراموش می‌کند. این فایل درسطل زباله نشان داده نخواهد شد و نمی توان آن را بازیابی کرد.

متأسفانه، فایل‌هایی‌ که با این روش به طور دائم پاک میشوند، هنوز از روی دیسک سخت پاک نشده اند. درست است که سیستم عامل فراموش می‌کند که چگونه دوباره به‌‌ این فایل دسترسی پیدا کند، ولی‌ اطلاعات همچنان بر روی دیسک سخت وجود دارند.

این روش مانند آن است که برچسب حاوی نام و محتوای کابینت‌های دفتر کار از بین برده شوند. در این صورت نمی توان فهمیدکه در هر کابینت چه پوشه‌هایی‌ قرار دارند و در صورت نیز به یک پوشه، نمیتوان از طریق برچسب‌ها آنرا پیدا کرد؛ ولی‌ پوشه‌ها همچنان در کابینت‌ها وجود دارند.

اگر فرد غیر مجازی به کامپیوتر دسترسی پیدا کند، از همان ابتدا متوجه نخواهد شد که آیا اطلاعات محرمانه‌ای بر روی دیسک سخت وجود دارد یا خیر. با این حال، اگر فرد غیر مجاز از وجود اطلاعات محرمانه مطمئن باشد، او ممکن است به سراغ دیسک سخت سیستم برود به امید اینکه به طور اتفاقی‌ این فایل‌های محرمانه را بیابد.

از بین بردن اطلاعات از طریق پاک کردن دائم راه به نسبت امنی‌ است، زیرا به زمان و صبر زیادی احتیاج دارد. هرچند اگر کامپیوتری به طور مثال دزدیده شود، یا فرد غیر مجاز به هر نحو دیگری قادر باشد که برای مدت طولانی‌ سیستمی را در اختیار داشته باشد، اطلاعات محرمانه همچنان در خطر قرار دارند.

امن‌ترین روش برای از بین بردن اطلاعات محرمانه آن است که عبارات نامفهوم را جایگزین اطلاعات محرمانه کرد. بدین صورت این اطلاعات خصوصی و محرمانه قابل بازیابی نخواهند بود، چون دیگر بر روی دیسک سخت شما موجود نمی‌باشند.

برای از بین بردن اطلاعات محرمانه، بهتر است از برنامه‌های مخصوصی استفاده کرد که بدین منظور طراحی شده اند.

به یاد داشته باشید که مهمترین اصل در از بین بردن اطلاعات محرمانه، جایگزین کردن آن‌ها با عبارات نامفهوم می‌باشد.