آنتی ویروس نود خود را باز کنید 


 وارد تبsetup شوید سپس وارد قسمت computer protection شوید

 

 در گوشه سمت راست آیکون چرخ دنده و سپس Edit Exclusions  را کلیک کنید
 add
رو بزنید 


مسیری که میخواهید آتی ویروس کاری به فایلهای این قسمت نداشته باشد را پیدا کنید و به آنتی ویروس معرفی کنید


تایید نهایی را انجام دهید تا فایلهای پوشه مورد نظر از نظر پاک شدن توسط آنتی ویروس در امان باشد.