فروشگاه نرم افزار واژه فعالیت خود را از سال 1377 آغاز نموده و از همان ابتدا حوضه فعالیت خود را در جهت ارائه نرم افزارهای مهندسی و تخصصی با بهترین کارایی و نازل ترین قیمت گسترش داد
 پک های مهندسی و تخصصی با نام تجاری ALADDIN جزء اولین پک های مهندسی در بازار ایران بود و تا کنون نیز نام ALADDIN همواره مترادف اعتماد و کارایی بوده و نهایت سعی خود را داریم تا همچنان نام ALADDIN مترادف با کیفیت در کار و قیمت مناسب حفظ گردد